Book release function of "Bihar ka Paryavaran Dasha aur Disha"